Papírrestaurátor műterem  


A papírrestaurátor műterem elsődleges feladata a papíralapú kulturális örökség védelme, a muzeális dokumentumok hosszú távú megőrzése, preventív kezelése.

A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeiből nagy számban kerülnek restaurálásra papír-, bőr- és pergamen alapanyagú oklevelek, iratok, dokumentumok, könyvek, térképek, plakátok, grafikák. Előzetes szakmai konzultációt követően kerül meghatározásra minden tárgy kezelésének menete, a közgyűjteményi jogszabályok, a műtárgy- és munkavédelmi előírások és a restaurátori etika szem előtt tartásával. A papírrestaurátor alap feladatai a tisztítás, konzerválás, restaurálás, digitalizálás, kiállításra és kölcsönzésre történő előkészítés, csomagolás, utaztatás. Szintén a feladatkör részét képezi a kiállítások építése, bontása, installációk kivitelezése, fotódokumentációk és condition report-ok készítése. Mindezen tevékenységek szoros együttműködésben történnek a múzeum szakalkalmazottaival – könyvtárosokkal, muzeológusokkal, kiállításrendezőkkel, műszaki kollegákkal.