Általános fémrestaurátor műterem


Történeti, régészeti fém alapú műtárgyak kisebb tisztítási feladatainak és műtárgymásolati munkálatainak ad színteret a műterem. Az említett feladatokon túl itt történik a másolandó műtárgyak negatív szilikonformáinak levétele, a galvanotechnikai másolatkészítés előkészületei, illetve az elkészült pozitívok utómunkálatai, a felületek és formák kidolgozása, finomítása. Az elvégzett munkákról írásos és fotódokumentációk készülnek. Mindezek mellett a kiállítóterekben, raktárakban mért műtárgykörnyezeti adatok itt kerülnek kiértékelése és rögzítésre. A mérésekhez használt eszközök folyamatos felügyeletét és rendszeres kalibrálását, hitelesítést is ez a műterem látja el.