A Régészeti és Középkori Főosztályok összevonásával 2004-ben alakult Régészeti Tár alapvető feladata a Magyarország területén előkerült régészeti leletanyag tudományos kutatása, feldolgozása és őrzése. A Magyar Nemzeti Múzeum a megalapításától a trianoni békekötésig terjedő időszakban a történeti Magyarország teljes területéről származó leletanyagot gyűjtötte, így az akkor bekerült műtárgyak is a jelenlegi gyűjteményekben vannak.

Harang Gyűjtemény

Török Gyűjtemény

Középkori Kőfaragványok Gyűjteménye

Honfoglaláskori Gyűjtemény

Népvándorláskori Gyűjtemény

Germán-Szarmata Gyűjtemény

Római kori Gyűjtemény

Őskőkori Gyűjtemény (Paleolit)

Archeometriai Adatbázis

Litotéka

Árpád-kori Gyűjtemény  

Őskori Gyűjtemény

Késő középkori gyűjtemény

A Középkori Ötvösgyűjtemény

Középkori Törzsgyűjtemény

Zalavári Gyűjtemény

Archaeozoológiai Gyűjtemény