Házirend

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük a Magyar Nemzeti Múzeum Főépületében!

Tájékoztatjuk, hogy Ön a múzeumba történő belépésével a Házirendben foglalt szabályokat elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy köteles az intézmény munkatársai és biztonsági szolgálata által közölt utasításokat, esetleges korlátozásokat, figyelmeztetéseket figyelembe venni és követni.

A múzeum kiállítótereit, az aktuális kiállításokat, illetőleg a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

A múzeum kulturális intézmény, egyben műemlékvédelem alatt álló épület, kérjük, óvjuk együtt értékeinket!

ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 • A múzeumot nem látogathatják alkoholos befolyásoltság alatti vagy bódult állapotban lévő személyek, illetve feltűnően ápolatlan, hiányos, vagy nem megfelelő öltözetben érkezők (pl. fürdőruhában, fedetlen felsőtesttel, mezítláb). Amennyiben a látogató megjelenése (hiányos öltözet, feltűnő ápolatlanság stb.) zavarja a többi látogatót, a múzeum személyzete felszólíthatja az illetőt az épület elhagyására.
 • A kiállítóterekbe vizes ruházatban belépni tilos.
 • A látogatás során tilos az épületben tartózkodók, illetve rendezvényen résztvevők biztonságát vagy az múzeum vagyonát veszélyeztető módon, illetve a közrendet és a közerkölcsöt sértő módon viselkedni.
 • A többi látogatót zavaró mobiltelefon használat és a hangos beszéd nem megengedett a kiállítótérben. Kérjük, hogy a kiállítóterekben mobiltelefonját némítsa le és ne használja beszélgetésre a látogatás ideje alatt.
 • A kiállítótérben tilos a kiállítási tárgyakat rongálni, szaladgálni, továbbá a lépcsőt rendeltetésétől eltérően használni.
 • Mindenki köteles a múzeum helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet is.
 • Tilos hozzáérni a műtárgyakhoz és a vitrinekhez. A kiállítóterekben több tárgy látható teljes közelségében, kordon sincs előtte. Ezeket a tárgyakat vagy a földön piros keret veszi körbe, vagy emelvényen vannak. Ezeket a tárgyakat nem lehet megfogni. Kizárólag a külön jelzéssel ellátott demonstrációs célokat szolgáló tárgymásolatok tapintása megengedett.
 • Szemetelni tilos. Hulladék csak a kihelyezett hulladéktárolókban helyezhető el.
 • A múzeum területén (ideértve a kültéri rendezvények területét, így a Múzeumkertet is) kereskedelmi (ideértve bármiféle árusítást, jegyárusítást, szolgáltatási, reklámcélú, adománygyűjtő, aláírásgyűjtő) szolgáltatás nyújtását kizárólag a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának előzetes írásbeli engedélyével rendelkező, a múzeummal erre irányuló jogviszonyban álló személyek jogosultak az engedélyben meghatározott helyen és módon. A Magyar Nemzeti Múzeum épületében és a Múzeumkertben, valamint a múzeummal összefüggésben bármilyen programot, a múzeum személyi és tárgyi erőforrásait felhasználva, az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményeinek megfelelően, kizárólag a Magyar Nemzeti Múzeum és szakképzett munkavállalói szervezhetnek. A múzeum tereiben megvalósuló programokat a múzeum kizárólag saját hatáskörében koordinálja.
 • A helyben vásárolt termékek múzeumi kávézó területén történő fogyasztása kivételével szeszesital fogyasztása a múzeum területén szigorúan tilos, és a látogatásból történő azonnali kizárást vonja maga után.

LÁTOGATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • Nyitvatartás: A Magyar Nemzeti Múzeum Főépülete kedd-vasárnap 10:00-18:00 óra között tart nyitva. Hétfőn a múzeum zárva tart. Ettől eltérő rendkívüli nyitvatartásunkról a mnm.hu honlapunkon adunk tájékoztatást. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a múzeum pénztára 17:30 órakor bezár. 
 • Zárási rend: A múzeumot az épület zárásáig kérjük elhagyni.
 • Tárlatvezetés: Tárlatvezetések megrendelése a tarlatv@mnm.hu e-mail címen lehetséges. Tárlatvezetést kizárólag a múzeum képzett tárlatvezetői tarthatnak a múzeum területén.
 • Korlátozások: a tűzvédelmi, járványügyi és más jogszabályi előírások alapján a belépők száma mind a beltéri, mind a kültéri rendezvényeken korlátozható. A belépés, illetve az (ingyenes) rendezvényen történő részvétel feltétele lehet karszalag vagy más, a létszám ellenőrzésére szolgáló eszköz használata. Amennyiben a belépők, rendezvényen résztvevők (együtt: látogatók) létszáma a megengedettet meghaladja, azon látogatók, akiket a múzeum munkatársa, illetve a biztonsági őr erre felszólít, kötelesek a rendezvény helyszínét elhagyni.

A múzeum csak a Magyar Nemzeti Múzeum mindenkor hatályos Tűzvédelmi szabályzatában foglaltak betartása mellett látogatható. 

LÁTOGATÁS KISGYERMEKKEL

 • A 14 éves kor alatti gyerekek csak nagykorú kísérővel látogathatják a múzeumot.
 • A múzeum örömmel fogadja kiskorú látogatóit, ugyanakkor személyi és műtárgybiztonsági okokból a következő szabályok betartása elengedhetetlen. Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag babakocsiban, vagy a testre elől rögzített hordozóban lehet a kiállítótérbe bevinni. A babakocsit csak tolni szabad, kézben összecsukott állapotban sem szállítható. Bármely korú kisgyermek nyakban és háton való hordozása biztonsági okokból nem megengedett.

Pelenkázó a földszinten található a kávézó mellett. Kérjük, használatához kérje munkatársaink segítségét.

CSOPORTOS ÉS CSALÁDI LÁTOGATÁS, MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK

 • A csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt terheli a felelősség azért, hogy csoportjuk, illetve családjuk minden tagja betartsa a Házirendben foglaltakat.
 • Gyermekcsoportok esetén a csoportot vezető felelőssége, hogy a létszámhoz igazodó számú felnőtt kísérő segítse a látogatást. A gyermekcsoport vezetője felelősséggel tartozik a Házirend betartatásáért és a gyermekcsoport biztonságáért.
 • Segítség, miként magyarázzuk el a gyerekeknek a múzeumok szigorú rendjét:

Miért nem szabad megfogni a vitrint és a tárgyakat?

A kezünkön és a bőrünkön lévő zsíros réteg nyomot hagy a vitrinen, a tárgyakra kerülve pedig visszafordíthatatlan folyamatokat indít be, például a fémek megrozsdásodnak tőle.

 • A múzeum biztosítja a felnőtt kísérőkkel érkező óvodai/iskolai csoportok számára a múzeumpedagógia programokat.
 • A múzeumpedagógia programokon - életkortól függetlenül – a gyermekek, valamint az őket kísérő felnőttek magatartásáért az óvodai/iskolai csoportok felnőtt kísérői a felelősek. A felnőtt kísérő kötelezettsége és felelőssége, hogy a gyermekekkel a múzeumpedagógiai foglalkoztatás megkezdése előtt megismertesse a múzeumpedagógus által ismertetett magatartási szabályokat, valamint a gyermekek betartsák azokat a múzeumi látogatás ideje alatt.
 • A múzeumpedagógiai foglalkoztatáson résztvevők a múzeummal szembeni felelősségére és az általuk okozott esetleges károk megtérítésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

AKADÁLYMENTESSÉG

Az akadálymentesített bejárat a múzeum bal oldalán, a Bródy Sándor utca felőli személyzeti portán keresztül közelíthető meg, ahonnan munkatársaink segítenek az épületen belüli tájékozódásban, közlekedésben. Az útvonalon mozgássérülteknek kialakított mosdó is található. Tapintható tárgyakkal várjuk a vakokat és gyengénlátókat a Magyar Nemzeti Múzeum teljes állandó kiállításán, emellett a Kelet és Nyugat határán című régészeti kiállításrészünkön pedig speciális hangosvezetőt is igénybe vehetnek.

TÁRGYAK BEHOZATALA

 • Állatot (vakvezető kutya kivételével), növényt, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, szúró- és vágóeszközt, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre vagy a műtárgyakra veszélyes tárgyat vagy anyagot, esernyőt, esőkabátot, illetve nagyméretű gyermekjátékot (pl. kismotor, futóbicikli, roller, elektromos gyermekjármű, lufi stb.) tilos behozni a kiállítóterekbe. A kiállítóterekbe tilos bevinni továbbá olyan méretű tárgyat, amely a többi látogatót zavarja, vagy elzárja a menekülési útvonalat. Felhívjuk figyelmüket, hogy nagyobb tárgyak – pl. roller, gördeszka, bőrönd stb. – tárolását nem tudjuk vállalni.
 • Ételt és italt a kiállítóterekbe bevinni, valamint fogyasztani szigorúan tilos. Amennyiben egészségügyileg indokolt, kérjük jelezze munkatársainknak. A kávézó a földszinten található, ahol a hozott ételek elfogyasztása is lehetséges, nincs kötelező fogyasztás.
 • Tilos a múzeum épületébe és a környékére tűz- és robbanásveszélyes anyagot hozni. Abban az esetben, ha a látogató jogszabályba vagy jelen Házirendbe ütköző magatartása miatt (például dohányzás, tűz okozása, kézi tűzjelző indokolatlan használata) az automata tűzriasztó rendszer elindul, esetleg a tűzoltóság a helyszínre vonul, az ezzel kapcsolatos költségeket és kárt, a tüzet, illetve a riasztó rendszer elindulását okozó személy köteles az erre vonatkozó felszólítástól számított 5 munkanapon belül megtéríteni.
 • A múzeum területén elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni, a megtalált tárgyakat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:59. § alapján korlátozott ideig (3 hónapig) megőrizzük.

RUHATÁR

 • A ruhatár használata díjtalan és kötelező. Kötelező leadni a nagyobb táskákat, hátizsákokat, kabátokat, esernyőket.
 • A ruhatárban nagyobb tárgyat — pl. kerékpárt, rollert, bőröndöt stb. —, valamint élő állatot nem tudunk elhelyezni.
 • A ruhatárban elhelyezett tárgyakért, értékekért a Magyar Nemzeti Múzeum nem vállal felelősséget.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, KAMERARENDSZER

A kiállítóterek, műtárgyak őrzését teremőrök végzik fegyveres biztonsági őrség segítségével.

A múzeum őrzésében feladatot lát el az NKÖV Nonprofit Kft. által működtetett fegyveres biztonsági őrség, akik a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben, illetve az annak végrehajtására kiadott, a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendeletben meghatározottak szerint tevékenykednek.

A műemlék-épület, a műtárgyak és a látogatók, valamint a múzeumi dolgozók biztonsága érdekében a Magyar Nemzeti Múzeum Főépületében videokamerás megfigyelő-, képrögzítő rendszer működik a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján. A felvételeket a múzeum honlapján megismerhető „A Magyar Nemzeti Múzeum Kamerás Megfigyelőrendszerének adatkezelési szabályzatában” és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és ideig tároljuk.

A múzeum épületébe történő belépéssel a belépő magánszemély hozzájárul ahhoz, hogy a biztonsági kamerarendszeren keresztül róla felvétel készüljön és hogy ezen felvételeket, illetve az azon található személyes adatait (képmását) a múzeum – a biztonsági célok érdekében, az ahhoz szükséges minimális ideig, az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásával – kezelje.

A múzeum helyiségeinek befogadóképessége – a mindenkori tűzrendészeti szabályokra is figyelemmel – korlátozott, emiatt amennyiben egyes rendezvények látogatóinak száma eléri a befogadóképesség felső határát, az épületekbe több látogató nem léphet be („teltház”). A teltházas rendezvényekre be nem jutó látogatók kártérítési vagy más igénnyel – tekintettel arra, hogy a létszám maximálásának oka jogszerű biztonsági intézkedés – nem élhetnek.

Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a múzeum dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni és felszólításra elhagyni az épületet.

FÉNYKÉPEZÉS, VIDEOFELVÉTEL KÉSZÍTÉS A LÁTOGATÓK ÁLTAL MAGÁNCÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA

Fényképezés, videofelvétel készítés a pénztárban váltott fotójegy birtokában lehetséges. Kiállítási területen vakut, illetve fényképezőállványt, szelfibotot használni tilos. A felvételek kizárólag személyes célokra használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. A fotózást, videókészítést a látogatóknak úgy kell végezniük, hogy azzal mások látogatását ne zavarják.

DOHÁNYZÁS

A múzeum egész területén tilos a dohányzás, elektromos cigaretta használata sem megengedett. A múzeum teljes területére a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezései érvényesek.

A HÁZIREND MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

A Magyar Nemzeti Múzeum fenntartja a jogot, hogy a Házirendet be nem tartó személyektől a múzeum látogatásának lehetőségét megvonja. Az a látogató, aki a jelen Házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, illetőleg ellene hatósági eljárás is indítható. A Házirend megszegéséből fakadó károkért a Házirendet megszegő (vagy a Házirendet megszegő személyért felelős) személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a Házirendet megszegő (vagy a Házirendet megszegő személyért felelős) személy viseli a jogszabályi felelősséget, őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

Kérjük, hogy tanulmányozzák át a Múzeumkert felelős használatának rendjéről szóló tájékoztatónkat is, amely a Házirend mellékletét képezi.

Kellemes időtöltést kívánunk és köszönjük együttműködésüket a szabályok betartásában!