Az Anjou uralkodók évszázada | Magyar Nemzeti Múzeum

Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodása a városok és a gazdaság fejlődését tekintve, kedvező időszak volt. A művészetekben egyeduralkodóvá vált a gótikus stílus, a várépítészetben a védhetőség mellett érvényesültek a kényelem (kályhák) és a reprezentáció (címerábrázolások) szempontjai is. A nemesfém-bányászat fellendülése különösen az ötvösségre hatott kedvezően. A kor fennmaradt remekműveinek zöme egyházi használatra készített, liturgikus tárgy. A világi kincstárak gazdagságát csak néhány, elsősorban a ruházat díszítményeiből álló kincs- és sírlelet tükrözi.

Érdekességek:

  • A 14. század első felében Európa aranytermelésének legnagyobb része magyarországi bányákból származott.
  • A többféle és több színű kőből készített visegrádi falikutat egykor még festéssel is színesítették.
  • Magyarországon az első cserépkályhákat a 14. században készítették.
  • I. Lajos kiállított kettős keresztje ugyan 19. századi bécsi hamisítvány, de a talprész zománcai eredetiek.