Hunok, germánok | Magyar Nemzeti Múzeum

A korai népvándorláskor másfél évszázadában különböző irányból érkeztek népek a Kárpát-medencébe. A hunok, a keleti gótok, a herulok, a szkírek, a langobardok hosszabb-rövidebb időre meg is telepedtek ebben a régióban. A kiállításon bemutatott tárgyak jelentős részét – a barbár társadalmak felső rétegének gazdagságát, igényességét reprezentáló –; nemesfémből, művészi munkával készült ékszerek, hatalmi jelvények teszik ki. Mindennapi életüket a földművelés, a háziipari és kézműves tevékenység (csontfaragás, szövés-fonás, kovácsmesterség, fazekasság) tükrében mutatjuk be, a korszak temetőit pedig egy 6. században eltemetett harcos sírja jeleníti meg.

Érdekességek:

  • A koponyatorzítás a Kr. u. 4–5. században a Fekete-tengertől északra fekvő vidékeken jellemző szokás volt, amely a hun népmozgalommal a Kárpát-medencébe is eljutott.
  • A fibula díszes ruhakapcsot jelent. A tárgytípust a hunok, gepidák, langobárdok emlékei között is megtalálja.