Blog | Magyar Nemzeti Múzeum

Blog

Sétálókoncertek a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításában

A Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület 2015. november 25-én este 18 órai kezdettel megemlékezést tartott a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A Józef Wysocki honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharcban részt vevő és hősiesen helytálló lengyel légió parancsnoka emlékét is tevékenyen ápoló egyesület tagjai nem véletlenül a tegnapi napon és nem véletlenül a Múzeumkertben tartották meg rendezvényüket. Arra emlékeztek ugyanis, hogy ezen a novemberi napon szentelték fel 1848-ban a Nemzeti Múzeum előtt a lengyel légió zászlaját és innen indultak aztán a harcmezőre, majd 1998-ban, a 150.

Az Érdekes Ujság első világháborús harctéri fényképei

Göncz Árpád második köztársasági elnöki ciklusa lejárta előtt, 2000 elején gondoskodott arról, hogy az elnöki hivatalából adódóan hozzákerült tárgyak az illetékes országos múzeumokba kerüljenek. Az átadást megelőzően az Iparművészeti Múzeumban tárlaton mutattak be egy válogatott kollekciót a sok száz darabot kitevő műtárgy-együttesből.

(1956. november 4.)

A Magyar Nemzeti Múzeum, akárcsak 1848-ban, úgy 1956-ban is egy ideig a forradalmi események középpontjába került. A dicsőség helyett azonban '56 októberében már csak a pusztulás lett a Múzeum osztályrésze. A Magyar Rádió szomszédságában, fontos katonai felvonulási útvonalak közelében álló, vastag falakkal rendelkező, monumentális épület (sajnos) stratégiai jelentőséggel bírt. A Kálvin térnél – a szovjetekkel vívott tűzpárbaj nyomán – már 24-én belövések érték az épületet, és dél körül, a 2. emelet két szobájában kiütött az első tűz is.

Nem köztudott, hogy térhatású, háromdimenziós fényképek az első világháború idején is készültek. A térhatású fényképeket száz évvel ezelőtt sztereofényképeknek nevezték. A sztereofényképezés a fotográfia kezdeteitől jelen volt a képkészítési technikák között, s Magyarországon 1914-ig két népszerűségi csúcson is túljutott.

„Borzasztó perc volt ez” – írja visszaemlékezéseiben Batthyány Lajos miniszterelnök hűséges hitvese, Zichy Antónia grófnő – midőn férje kivégzése előtti napon, utolsó találkozásuk megrendítő pillanatában, átnyújtotta férjének a kért fegyvert.

Sétálókoncertek

Ünnepek és hétköznapok a régi Magyarországon

A múzeum a múzsáknak szentelt csarnok, a tudomány és a kultúra letéteményese, így a muzsikának, a leginkább „múzsai művészetnek” is az otthona. A zene mindig fontos volt a Nemzeti Múzeum életében. Erkel és Liszt koncertjei, a filharmóniai társaság első hangversenyei, a két világháború közötti múzeumi matinék, majd az ún. régizenei mozgalom kibontakozása is múzeumunkhoz kötődik.