CAMPONA

A Campona régészeti park története

Kevesen tudják, hogy a Tropicariumáról híres Campona bevásárlóközpont neve nem egy jól hangzó fantázianév, hanem a rómaiak közeli, limesmenti segédcsapat-táborát és települését nevezték így. Az sem közismert, hogy ez a tábor a 4. században egy birodalmi jelentőségű történeti esemény színtere volt, amelyet a római történeti hagyomány is megőrzött. Ez a sokáig csak régészeti ásatásokból ismert római katonai tábor felfedezése után 90 évig aludta álmát, területét benőtte a természet és csak szakemberek és a Nagytétény helytörténete iránt érdeklődők tudták, milyen csodát rejt itt a föld. A közelmúltban nyílt meg annak a lehetősége, hogy ezt a látványos romokkal és izgalmas történettel rendelkező római kori erődöt a nagyközönség is megismerhesse. A Magyar Nemzeti Múzeum 2022-ben egy régészeti kiállítóhely és látogatóközpont létrehozásával célul tűzte ki ennek a sokáig elhanyagolt műemléknek a turisztikai hasznosítását. Mindez lehetővé teszi, hogy a helyszínen újra induljanak a régészeti kutatások és a kiállítóhely jövőbeli továbbfejlesztésével a római erőd romjai is látványos kulturális és turisztikai célponttá fejlődjenek. 
01_13

FEDEZZÜK FEL CAMPONÁT!

Kőtár

A kiállítóhelyen bemutatott kőemlékekhez képest kiegészítő jelleggel, a kőtárban 16 darab szintén Nagytétényből, illetve környékéről előkerült faragott római kőemlék látható. Az összes ismert, nagytétényi római kőemléknek nagyjából a harmada kapott helyett a kiállításban.

A kőemlékek állapota töredékes és változatos, hiszen jellemzően nem az eredeti állíttatási helyükön, hanem újbóli felhasználási közegükből kerültek elő. A későrómai korban a korábbi faragott köveket építőanyagként – általában falakba beépítve vagy sírok összeállításához – használták fel. Ehhez a kívánt méretre törték vagy vágták őket.

A kiállított kőemlékek a Kr.u. 2-3. századokban készültek. Anyaguk főként Budapest környéken bányászott mészkő. Típusaikat tekintve sírsztélék, szarkofágok, építési táblák és oltárok, valamint reliefekkel és faragványokkal díszített épületelemek, köztük egy oszlopfő is helyet kapott. Ugyan a kiállított darabok nem képviselik a római kori faragványok típusainak összességét, általuk mégis elsőrangú betekintést nyerhetünk Nagytétény római kori elődjének, Campona erődjének és a körülötte fekvő civil településnek a társadalmi és vallási életébe, temetkezési szokásaiba és a környék kőfaragóinak művészetébe is. A kiállított emlékek között néhány olyan különleges darab is bemutatásra került, amely tanúsítja a camponai lakosok egy részének jobb anyagi körülményeit és kifinomultabb ízlésvilágát. A faragványok mellett kiemelkedő a feliratok változatossága is. A betűk faragásmódja a 2. század elejétől a 3. század közepéig terjedő időszakot öleli fel. A szövegekben őslakos kelták és utódaik, valamint betelepült római polgárok, letelepült thrákiai katonák és libertusok tűnnek fel.
07_8 (4)

Játszótér

A római erőd egyik saroktornyának közelében, a látogatóközpont bejáratánál egy kisebb léptékű játszótér fogadja a kisgyermekes családokat. Ennek a játszótérnek az élményelemeit a római katonai táborok építészete és az ókori emberek lovak iránti szeretete inspirálta. Az árnyas fák alatt egy nagy homokozóban kialakított játszótér fő attrakciója a tornyokat és erődfalat megidéző római táborrészlet, amelynek felfedezését beépített ügyességi és egyensúlyfejlesztő játékok, mászókák teszik élvezetessé. A legkisebbek rugós lovacskákra pattanva képzelhetik bele magukat a római lovas katonák mozgalmas életébe.

Látogatóközpont

Kövesd a római sisakot! A nagytétényi kastély körül római sisakos arcban végződő irányítóoszlopok segítenek abban, hogy a látogató eljusson a Szent Flórián térről nyíló kapun át a látogatóközpontba.

A „Campona Victrix - Győzedelmes Campona” látogatóközpont a barokk kastély mögött, az egykori uradalmi istálló épületében került kialakításra, amelyben – felújítása után – ma már egy minden látogatói igényt kielégítő fogadóépület működik. Az épület központi fogadótere lehetőséget kínál a felfrissülésre és a megpihenésre. A múzeumshopban – a Magyar Nemzeti Múzeum könyvkínálata és ajándéktárgyai mellett – megtalálhatók a római kori Camponát bemutató kiadványok is. A látogatóközpont részét képezi egy rendezvényekre, konferenciákra és vetítésekre egyaránt alkalmas foglakoztatótér, amely időszaki kiállításokat is befogadhat. A játszósarokban a gyerekek magukra ölthetik a római katonák sisakját és páncélját. Replikák és műanyag fegyverek segítségével pedig kipróbálhatják milyen nehéz egy római lovassági pajzs és hogyan lehet forgatni a rómaiak félelmetes gladiusát. Római családokat, katonákat ábrázoló játékfigurákon keresztül és a saját fantáziájuk szárnyán visszarepíthetik magukat a Római Birodalom mesés világába. A látogatóközpont fő látványeleme egy kiállítás, amely Nagytétény római kori múltjával ismerteti meg az érdeklődőket.  A látogatóközponthoz csatlakozó szabadtéri színpad lehetőséget kínál színházi előadások, ókori zenei bemutatók vagy éppen koncertek megrendezésére.

Kiállítás

A látogatóközpont kihagyhatatlan látványossága a kiállítás, amely makettek, 3D rekonstrukciók, filmek és műtárgymásolatok segítségével kalauzolja a látogatót Nagytétény római kori múltjába.  Campona római katonai táborának építészeti jellegzetességeit, erőddé fejlődésének különböző állomásait látványos grafikák szemléltetik. Egy hadigép kicsinyített rekonstrukciója bemutatja a római távolharc fejlettségét. Camponában egy lovas íjász segédcsapat állomásozott, ezért a kiállítás a római hadsereg lovasságának, a lovas táboroknak valamint a lovak ókori kultúrtörténetének népszerűsítésére épül. A látogatók megismerhetik a római lovasság harcmodorát, felszerelését és fegyvereit valamint választ kaphatnak arra az izgalmas kérdésre, hogy hol helyezték el a lovakat a táboron belül és hogyan gondoskodtak a lovak természetes szükségleteiről. Kevesen tudják a római hadseregről, hogy abban lovas íjász egységek is szolgáltak, s ezekből a legtöbb éppen a pannoniai tartományokban állomásozott. Különleges fegyverzetük és speciális kiképzésük mellet, figyelmet érdemelnek az íjászbravúrjaik is, amelyek megismerhetők a kiállításban. Campona Kr. u. 322-ben egy olyan csata helyszíne volt, amelyben I. (Nagy) Constantinus császár személyesen aratott hatalmas győzelmet az erődöt ostromló szarmaták felett. Ez a történeti esemény birodalmi jelentőséggel bírt. Campona nevét még egy császár diadalát dicsőítő költeménybe is belefoglalták. A kiállítás küldetésének tekinti, hogy ezt a győzelmet – többek között egy élőszereplős rövidfilmmel is – minél szélesebb körben ismertté tegye. 

04_10

Park

A látogatóközpontból megközelíthető régészeti park épített és kertészeti eszközökkel, látványos virtuális rekonstrukciókkal mutatja be Campona római katonai táborának fallal, tornyokkal és kapukkal határolt területét, egykori épületeit és főbb útjait. A park nagyrészt a kastély egykori gyümölcsöskertjének a területén fekszik, amelyet a kastély résztulajdonosa Dáni Géza szorgalmazására, a II. világháborút követően megváltással a Magyar Nemzeti Múzeumhoz került. A tulajdonviszonyok és a terület beépítettlensége hozzájárult ahhoz, hogy 1949 és 1960 valamint 1995 és 2003 között kiterjedt régészeti kutatásokkal megismerjük Campona castellum védműveit és építésének főbb periódusait. A tábor főbb útjainak vonalában futó közlekedőutak segítségével felfedezhetjük a tábor ellenség felé néző déli főkapuját, amely két kapunyílással, kapuházból és két kaputoronyból állt. A kapun keresztül a tábor széles főútjára lépünk, amelyet két oldalról oszlopok által tartott fedett járda és egy-egy hosszú épület kísért.  Az út a tábor központi épületéhez (principia) vezetett, amely az itt állomásozó csapat vallási és adminisztratív központja volt. A táborfal mögötti földtöltés tövében futó út elvezeti a látogatót a tábor egyik oldaltornyához és a keleti kapujához (porta principalis sinsitra) is. A 4. században a tábort erőddé építették, falait megmagasították és új tornyokkal látták el. A sarkokra kiterjesztett legyezőre emlékeztető tornyokat építettek. A délkeleti legyező alakú torony föld felszíne fölé emelt falai megtekinthetők a látogatóközpont előtt, a játszótérrel szemben. A katonai tábor 2. és 3. századi periódusának, valamint a 4. századi erődnek a rekonstrukciói megjelennek a park északi kerítésén. Három fotópont segítségével a látogató pozícionálni is tudja magát a castellumon belül és az adott helyről megtekintheti, hogyan nézhetett ki Campona erődje a 3. század elején.       

Cím: 1225 Budapest Nagytétény, Szent Flórián tér (Nagytétényi Kastélymúzeum mellett)

LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK

Nyitvatartás
A kiállítóhely 2023. május 20. - 2023. október 31. között tart nyitva.

Hétköznaponként szerdától péntekig 10:00-18:00 előre váltott, online csoportos jegyvásárlás esetén
Nyitva minden hónap utolsó hétvégéjén, szombaton és vasárnap 10:00-18:00 között. Minden hónap utolsó hétvégéjén az egyéni látogatók számára is csak előre váltott, online jegyvásárlás lehetséges, ugyanakkor ezeken az alkalmakon látogathatják a kiállítóhelyet a főépületben vásárolt full house jeggyel érkező látogatók.
Minden hónap 3. szombatja ingyenesen látogatható.
A kedvezményes jegyek csak az EGT tagállamiból érkező állampolgárok részére vehető igénybe.

Az online értékesítési felület 2023. május 22-étől érhető el: Magyar Nemzeti Múzeum | Jegyvásárlás (mnm.hu)

A nyitvatartási időben 10:00-18:00 óra között van lehetőség online csoportos időpontfoglalásra, azaz jegyvásárlásra.

A múzeumpedagógiai foglalkozás vásárlása csak regisztrációt követően lehetséges. Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: megyeri.istvan@mnm.hu

VR-TARTALMAK
Elérhető ide kattintva>>>

Galéria

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ | Klauzál Ház (klauzalhaz.hu)
Cziffra György Nagytétényi Közösségi Színtér (cziffrakozpont.hu)

 

BELÉPŐDÍJAK CAMPONA VICTRIX

Egyénileg érkező látogatóink részére:

 
Felnőtt, teljes árú jegy 1450Ft
Kedvezményes jegy
Felnőtt (62–70 év között) / Diák (6–26 éves)
700 Ft

Családi jegy (legalább két 18 év alatti személyt kísérő, egy/két szülő vagy közeli hozzátartozó)

3800 Ft

Csoportosan érkező látogatóink részére:

 
Felnőtt csoportjegy 1250 Ft
Diák / nyugdíjas csoportjegy 600 Ft

 

TÁRLATVEZETÉSI DÍJAK (előzetes bejelentkezéssel)

 
Diákoknak/nyugdíjasoknak (mellé csoportjegyet kell venni)

3000 Ft

Csoportoknak magyar nyelven (15 főig, mellé csoportjegyet kell venni)

3000 Ft
Csoportoknak angol nyelven (15 fő felett, mellé csoportjegyet kell venni) 5000 Ft

Figyelem! Külsős idegenvezető nem tarthat tárlatvezetést a Parkban. Kivételt képez, ha az érintett szakember konzultációt követően átesett egy vizsgán (próba idegenvezetés) kinn a helyszínen. A vizsgáról a kiállítóhely vezetőjével egyeztetni szükséges!

 

 

MÚZEUMPEDAGÓGIAI  FOGLALKOZÁSOK
a szolgáltatás kizárólag előzetes bejelentkezéssel, és diák csoportjeggyel vehető igénybe!

 
Múzeumi óra

700 Ft/fő

Tárgyalkotó foglalkozás

1100 Ft/fő

 

 AZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOKAT INGYENESEN LÁTOGATHATJÁK:

 • 6 év alatti gyermekek
 • életévüket betöltött felnőttek 
 • fogyatékkal élők (+1 fő kísérő) 
 • az EMMI által kiadott, szakmai belépővel rendelkezők 
 • legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai
 • a közoktatásban dolgozó pedagógusok (pedagógusigazolvánnyal, magyar és EGT
  állampolgárok részére)
 • minden hónap harmadik szombatján a 26 év alattiak illetve 18 év alatti gyermekek,
  két közeli hozzátartozóval (magyar és EGT állampolgárok részére)
 • ICOM-kártyával rendelkezők 
 • nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) minden látogató 
 • újságírók (érvényes igazolvánnyal) 
 • Tájak – Korok – Múzeumok igazolvánnyal rendelkezők

A pénztárban az alábbi utalványokat fogadjuk el:

 • OTP SZÉP kártya
 • K&H SZÉP kártya

Kedvezménykártyák:

 • Hungary Card: Évente két alkalommal 50% kezdvezmény maximum 2 fő részére
 • hu: 15% kedvezmény a teljes árú belépőjegy árából (680.-)
 • Mecénás kártyás:
  • Arany: korlátlan belépés a MNM és tagintézményi összes kiállítására, valamint kedvezményes belépőjegyek +5 fő részére (ingyenes)
  • Ezüst: korlátlan belépés a MNM és tagintézményi összes kiállítására, valamint kedvezményes belépőjegy +5 fő részére (50% kedvezmény)
  • Bronz: korlátlan belépés a MNM és tagintézményi összes kiállítására, valamint kedvezményes belépőjegy +5 fő részére (20% kedvezmény)