Régészeti Feltárási és Leletfeldolgozási Főosztály

Feladatunk:

Feladatunk az őskortól az 1711-ig terjedő időszakból származó, a saját és jogelődjeink (KÖSz és MNM NÖK) által feltárt leletanyag őrzése, nyilvántartása, tudományos feldolgozása és közművelődés szolgálatába állítása.

Régészeti szolgáltató tevékenységünk során kapcsolatot tartunk a földmunkával járó beruházást végző beruházókkal, az alvállalkozókkal, a bevont intézményekkel, az illetékes múzeumokkal, közigazgatási szervekkel, az örökségvédelmi hatóság illetékes irodáival, külön megbízás esetén a gyűjteményi főigazgató-helyettes utasításai alapján a minisztériumokkal, egyéb szervekkel és intézményekkel.

Elérhetőségünk: 

H-1113 Budapest Daróci út 3.
tel.: +36 1 430 60 90
fax.: +36 1 430 61 53

mobil: +36 20 446 09 16

e-mail: fabian.szilvia@hnm.hu

 

ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNYI LABORATÓRIUM

A Magyar Nemzeti Múzeumban működő Alkalmazott Természettudományi Laboratórium (ATL) a régészeti feldolgozás szolgálatában álló természet- és környezettudományi kutatóbázis. Az ATL munkacsoportjai a régészeti munkát belső kapacitásból jelenleg az alábbi vizsgálatcsoportokon keresztül segíti:

  • fizikai antropológia,
  • kerámia petrográfia,

Az ATL elérhetősége:

H-1113 Budapest Daróci út 3.
tel.: +36 1 430 60 90
fax.: +36 1 430 61 53
mobil: +36 20 576 56 60
e-mail: kreiter.attila@hnm.hu