Egyéb múzeumi kalandok

Múzeumi drámafoglalkozások

DIÁKCSOPORTOKNAK 4-8. évfolyam

LOVAGKOR - Elrabolva / Kiszabadítva*
Egy magyar leány keservesen sír a kunok rabságában… Egy daliás lovag eljönne érte, de egyedül nem bírhat az egész kun sereggel. Van merszed megküzdeni a szépséges lányért?
Szent László legendája nyomán.

TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORA - Furcsa szokások / Halandzsa*
A végvár egy védője őrjárat közben török kisgyereket talál, akinek beszédét nem értik és 
furcsa szokásai vannak. Szerencsére segítségünkre van kémünk, aki jól ismeri az idegen népeket, de nekünk kell döntenünk: mit tegyünk a gyerekkel? Ártatlan fiúcska vagy lehetséges ellenfél?

II. RÁKÓCZI FERENC KORA - Menjek vagy maradjak? / Útravalók*
Egy ifjú dilemmája: bujdosásra kényszerülő fejedelmével tartson-e a bajtársi hűség nevében – vagy maradjon hazájában, a szerelmével?
II. Rákóczi Ferenc és Mikes Kelemen története nyomán.

1848: „Talpra, magyar!” - Mi újság ’48-ban?*
A szerkesztőségben két újságíró nézeteltérésének vagyunk szem- és fültanúi. A vitából kiderül: a cenzúra eltörlése lehetőséget nyújt, hogy megírhassuk 1848. március 15-e eseményeinek valós történetét! A részletek tisztázása érdekében interjúkat készítünk a szemtanúkkal.

KULTÚRA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT - A sztár és a rajongó / Filmforgatás*
A fiatalember és az ünnepelt színésznő között egy zöldpaprikás szendvics az első kapocs… 
Megpróbáljuk összehozni a párt, mialatt magunk is színészképzésen veszünk részt. 
A film igazából Veled forog!

DIÁKCSOPORTOKNAK 9-12. évfolyam

ÉPÜLŐ BUDAPEST - Érdekellentétek, konfliktusok egy pesti bérház épülése körül*
Vidéki építőmunkások a fejlődő világvárosban, egy kard Szent István korából, egy munkaközvetítő ügynök és a konkurens beruházók, egy műtárgykereskedő és a múzeumi törvény. Budapest, 1905.

A KORZÓ - Egy cselédlány szerelmei*
Vidéki cselédlányok nagyvárosi lehetőségei és kálváriái, szerelem és kiszolgáltatottság, titkos szülés és terhesség-megszakítás a két világháború közötti Magyarországon. 
Merre van kiút, ha megesett, ami megesett?

POLGÁRI ENTERIŐR - Egy család az ideológiák viharában*
1936 – Olimpia Berlinben. Mi köze van Jesse Owensnek egy nagy múltú budapesti polgári család szalonjában dúló ideológiai vitákhoz? Mi történik, ha a testvérek mind más oldalon állnak? Egyáltalán hogy jön a képbe a házmester?

ÓVÓHELY - Bujkálók*
Légópince, légóhomok és óvóhelycsomag. Légoltalmi ismeretek gimnáziumi órán, légoltalmi gyakorlat békében és légiriadó háborúban. Egy zsidó asszony a légópincénk raktárában. 
A második világháború Magyarországon – most nem az évszámok a főszereplők!

ÖNKÉNYURALOM PICIBEN  - A házmester*
A házmester 1956 után feljelentette apámat, aki ezután évekig börtönben ült. Fogalmam sem volt róla, hogy a srác, akibe beleszerettem, annak a házmesternek a fia. Mihez kezdjek? Van ennek értelme? Rómeó és Júlia 1976-ban.

Létszám: 1 osztály
Időtartam: 90-120 perc
Belépőjegy: kiegészítő diákjegy 400 Ft/ fő
Foglalkozás díja: 1300 Ft/ fő

Jelentkezés és bővebb információ: 1 / 327 77 03, 1/ 327 77 00/346 vagy muzeumpedagogia@hnm.hu 

 

Témahetek, múzeumi napok

DIÁKCSOPORTOKNAK 6-12. évfolyam

A TÁRGY EGY EGÉSZ VILÁG - A török hódoltság kora*
Négy intenzív, lelkesítő, tudásgyarapító, gyümölcsöző, szemléletformáló, közösségépítő nap a múzeumban és az iskolában. Garantáltan elfáradsz, de kérni fogod jövőre is!

Oszmán–török kori témaheteinken olyan életmódtörténeti programot ajánlunk a gimnáziumi 
és az általános iskolás korosztály számára, amely több oldalról járja körbe a 16–17. század 
emberének világát. A téma interdiszciplináris megközelítése és feldolgozása a különböző érdeklődési körű diákok számára is élvezetes tudásszerzést biztosíthat. Témaheteinkkel ennek, a közoktatásban egyre inkább terjedő, komplex munkaformának kínálunk múzeumi alternatívát, amelyet egy-egy központi műtárgyból kiindulva négy tematika köré rendezünk:
 
A Királyi Magyarország és Erdély főúri kultúrája
Hétköznapi élet a török hódoltságban
Várháborúk, végvári élet a török hódoltság korában
Városi kultúra és kézművesség a 16–17. században

A drámapedagógiai segítségével egy kis nyomozómunkára invitáljuk a gyerekeket. Kezükbe vehetnek 
korabeli fegyvermásolatokat, vagy felpróbálhatnak korabeli ruhamásolatokat. Visszarepülünk a 
múltba török édességek megízlelésével, megfőzhető receptekkel, korabeli táncok elsajátításával.
 
A témahét 4 napjából a két középsőt töltjük a múzeumban, a nyitó- és a zárónapot az iskolába kihelyezve szervezzük meg.
 
A témahét által felvetett témakörökből igény szerint múzeumi napot is szívesen összeállítunk, 
két- vagy háromnapos programot is segítünk megtervezni.

Létszám: 1 osztály
Belépőjegy: kiegészítő diákjegy 400 Ft/ fő
Témanap díja: 1300 Ft/ fő

Jelentkezés és bővebb információ: 1 / 327 77 03, 1/ 327 77 00/346 vagy muzeumpedagogia@hnm.hu

 

Múzeumi szakkör

DIÁKCSOPORTOKNAK 6-12. évfolyam

A tárgy útja az ásatástól a kiállításig*
Mi is történik egy múzeumban? Hogyan kerülnek elő a földből tárgyak, és hogyan lesz ezekből kiállítás?
Az öt alkalomból álló szakköri sorozat a Magyar Nemzeti Múzeum belső életével, az itt folyó szakmai munkával ismerteti meg a diákokat. A régészeti leletek előkerülésétől és feldolgozásától, azok állagának megőrzésétől, helyreállításától, a rekonstrukciók szerepétől, a tárgyak megszólaltatásához szükséges társtudományoktól a kiállításban való bemutatásáig, koncepciótervezésig, saját kiállítás rendezéséig haladunk.
A résztvevő diákok a szakma eszközeit használva kóstolnak bele a régészek, a restaurátorok és a kiállításrendezők munkájába.
A szakköri alkalmak a gimnáziumi korosztály számára elsősorban a témák szakembereivel való találkozásokra, az általános iskolásoknak pedig játékosabb, interaktív megismerésre nyújtanak lehetőséget.
A szakkört elsősorban a történelem iránt érdeklődő diákcsoportoknak ajánljuk.

Létszám: 1 osztály
Időtartam: 90 perc
Belépőjegy: kiegészítő diákjegy 400 Ft/ fő
Foglalkozás díja: 1000 Ft/ fő

Jelentkezés és bővebb információ: 1 / 327 77 03, 1/ 327 77 00/346 vagy muzeumpedagogia@hnm.hu

 

Légiós koffer

DIÁKCSOPORTOKNAK 6-12. évfolyam

Pannonia provincia világa*
Kétemberes láda, lakattal: a kulcsot mi adjuk – a lehetőségek szabadon variálhatóak!
A Koffer egy komplex múzeumpedagógiai csomag, amelynek segítségével a pedagógus különböző módszereket alkalmazva ismertetheti meg a tanulókat a római kori Pannonia Pannónia színes világával. Múzeumi szakember jelenléte nem szükséges: a pedagógus és a diákok együttes munkája kelti életre a kiállítóteret és a múzeumi tárgyakat.

Létszám: 1 osztály (max. 30 fő)
Időtartam: 90 perc (hétköznaponként)
Belépődíj: kiegészítő diákjegy 400 Ft/ fő
Légiós koffer bérlése: 5000/ csoport

Jelentkezés és bővebb információ: 1 / 327 77 03, 1/ 327 77 00/346 vagy muzeumpedagogia@hnm.hu

 

Megvásárolható KIADVÁNYAINK:

DIÁKCSOPORTOKNAK 1-8. évfolyam

IDŐUTAZÁS a Kárpát-medence őskori lakóival*
Régészeti barangolásra hívó kutatófüzet az 5. évfolyam számára, ismerkedés a kőkorszakkal és a rézkorral.

IDŐUTAZÁS a Római Birodalom határvidékén*
Az 5. évfolyam számára készült kutatófüzetben egy pannóniai előkelő kalauzol végig a császárkori tartomány színes világán.

MÁTYÁS? KIRÁLY!*
Tárgyvallató könyvecske tizenéveseknek Hunyadi Mátyás és a Jagellók korához. Műtárgyainkat faggatva azután kutatunk, mi és hogyan hirdette egykor uralkodóink nagyságát, hatalmát.

1848*
A felső tagozatosok számára készült kutatófüzet középpontjában az 1848–49-es évek nemzetformáló eseményeihez, emblematikus személyeihez kapcsolódó múzeumi tárgyak állnak.

JÁTSZD LE VELÜNK AZ ISASZEGI CSATÁT!*
Stratégiai játék tizenéveseknek. Tiéd a tábla, a katonai térkép, a tét pedig óriási! Mozgasd a csapatokat, mint egy igazi hadvezér, és vidd győzelemre a magyar honvédsereget!

MÚZEUMI MÁTRIX - A Tárgy egy egész Világ*
Interaktív digitális múzeumpedagógiai kiadvány a 16–17. századi erdélyi főúri kultúra tanulmányozásához.
A DVD a múzeum műtárgyainak segítségével teszi lehetővé a 16–17. századi erdélyi főúri kultúra tárgyközpontú, életmód- és mikrotörténeti jellegű feldolgozását. A vizsgálódás középpontjában Teleki Mihály erdélyi kancellár pompás dísznyerge áll. E kiindulópontból három témát járunk körbe, így tárva fel a korszak főurainak mindennapi életét: a dísznyerget ki, hol és mikor, illetve mire használta? A kérdésekre adott válaszokból lenyűgöző világ rajzolódik ki, miközben a felhasználó megismerkedik a 16–17. századi főurak lakóhelyével, viseletével, szórakozási és étkezési szokásaival, Erdély vallási viszonyaival, a korabeli kézművesség, például az ötvösség kiemelkedő alkotásaival vagy épp a török hódoltság mindennapi életre gyakorolt hatásaival.

650 Ft/ db

Rendelhető:  1 / 327 77 03, 1/ 327 77 00/346 vagy muzeumpedagogia@hnm.hu

 

*A csillaggal jelzett programok és kiadványok a TÁMOP-3.2.8/10/B/KMR illetve a TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR pályázatokból valósultak meg.