Küldetésnyilatkozat

A MNM Központi Könyvtára országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. Tevékenysége két fő területen érvényesül:

  • Egyrészt a Magyar Nemzeti Múzeum és a felügyelete alá tartozó intézmények munkatársainak szakirodalmi háttereként működve biztosítja a szükséges szakmai információkhoz való hozzájutást.
  • Másrészt nyilvános közkönyvtári szolgáltatást nyújt a 64/1999.IV.28. Kormányrendelet alapján a régészet és történelemtudomány területén tevékenykedők, ilyen irányú tanulmányokat folytatók és egyéb érdeklődők számára.

Küldetésünknek tekintjük a kulturális örökséghez tartozó javakkal kapcsolatos információk szabad hozzáférésének biztosítását, mert hisszük, hogy azok múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői.

Ennek érdekében 

  • Gyűjtjük és szolgáltatjuk a történelemtudomány és a régészet szakirodalmi információit, kapcsolódó dokumentumait mind hagyományos, mind nem hagyományos formában
  •  Kiemelt figyelmet fordítunk muzeális értékű gyűjteményrészeink gondozására
  • Törekszünk állományunk teljes körű feltárására
  • A korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait
  • Törekszünk a könyvtár informatikai fejlesztésére, hogy az ide érkező kutatók, oktatók és hallgatók szakmai céljainak elérését minél teljeskörűbben segítő szolgáltatásokat alakíthassunk ki
  • Közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait a helyi felhasználókhoz (interneten elérhető katalógusok, adatbázisok, könyvtárközi kölcsönzés segítségével)

Jövőkép

A jövőben könyvtárunk olyan szakkönyvtári struktúra kialakítására törekszik, amelyben egymást erősíti a kutatás és a közszolgálat. Elsősorban szolgáltatásaink elektronikus elérhetőségeit szeretnénk fejleszteni. Alkalmazkodva az olvasói igények változásaihoz, nagy hangsúlyt kap a korszerű információs technológia elsajátítása és beépítése a könyvtári munkába. Ehhez jelentős technikai fejlesztés szükséges, melynek anyagi hátterét igyekszünk különböző forrásokat felhasználva biztosítani.