Iparművészeti restaurátorképzés indul

Az IPARMŰVÉSZETI RESTAURÁTORKÉPZÉS a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésében, levelező tagozaton zajlik. A hallgatók  fa-bútor, fém-ötvös, szilikát, papír-bőr és textil-bőr specializációkon szerezhetnek restaurátorművész képesítést. Az osztatlan 5 éves képzés havi kéthetes blokkokban történik, majd sikeres záróvizsga és diplomavédés után egyetemi (Master of Art) diplomával zárul. A végzettek felvételt nyerhetnek az egyetem doktori iskolájába, ahol DLA (Doctor of Liberal Arts) fokozatot szerezhetnek.

Magyar Nemzeti Múzeum Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központja biztosítja a készítéstechnikai és a restaurálási gyakorlati munkához a műtermeket, valamint az oktatók többségét.

Az első három évben a különböző specializációkra felvett hallgatók azonos tantárgyakat tanulnak. A természettudományos, művészettörténeti, régészeti és restaurálás elméleti ismeretek elsajátítása mellett művésztelepi rajz és mintázás, készítéstechnikai, illetve ásatási gyakorlaton vesznek részt. Utóbbira az egyetem szervezésében Magyarországon vagy külföldön kerül sor. A hallgatók a negyedik és az ötödik évben a jelentkezéskor választott specializáción folytatják tanulmányaikat. Az utolsó szemeszter a diplomamunka céljából kiválasztott tárgy restaurálását és az ahhoz kapcsolódó szakdolgozat megírását szolgálja. A tanulmányok során nagy hangsúlyt kapnak a restaurátorok által elvégezhető és a nagyműszeres természettudományos vizsgálatok.    
A végzős hallgatók diplomamunkáikat "Megmentett műkincsek" címmel a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett kiállításon mutatják be.

A képzés során a hallgatók számára lehetőség nyílik egy szemesztert külföldi egyetemen tölteni az Erasmus program keretében, valamint részt venni hazai és nemzetközi projektekben.       
Az egyes specializációk oktatói folyamatosan követik a restaurálás szemléletének és gyakorlati módszereinek nemzetközi fejlődését, a két fenntartó intézmény pedig biztosítja a korszerű technológiai feltételeket a kutatáshoz és a nemzeti kulturális tárgyi örökség megőrzéshez.

Felvételivel kapcsolatos bővebb információk:
www.mke.hu/info/felveteli01.php

Csák Zsuzsanna oktatási előadó
email: zsuzsanna.csak@gmail.com
telefon: 06 1 323 1423