Blog

Magyar Nemzeti Bank Értéktár programjának keretében a Magyar Nemzeti Múzeum 2015 őszén különleges éremgyűjteménnyel gyarapodott. A letétként a múzeum Éremtárában elhelyezett 216 erdélyi tallért és emlékérmet Törő István galériatulajdonostól vásárolta meg az MNB.

Rudolf trónörökös 1858. augusztus 21. – 1889. január 30.

127 éve, 1889. január 30-án a Bécs közeli Mayerling kastélyban az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse, Rudolf királyi herceg, az uralkodópár egyetlen fiúgyermeke, önkezével vetett véget életének. A tragédia okait a kortársak közül is sokan keresték, s azóta is sokszor foglalkoztak és foglalkoznak az intelligens, tehetséges, érzékeny királyi herceg életének történetével.

Szendrey Júliát évtizedek óta Petőfi Sándor szerelmeként, hitveseként, mások inkább Petőfi emlékének meggyalázójaként, a nemzet özvegyeként, megint mások már egyenesen a nemzet árulójaként emlegetik. Ritka eset, hogy valami erkölcsi ítélet át ne színezné megítélését.

Sok-sok éven át nem önmagában, hanem Petőfihez vagy más férfihoz való viszonyrendszerében értelmezték személyét és tevékenységét.

A Nemzeti Múzeum megújult kiállítása Kossuth egykori lakhelyén

Az Osztrák Császári Vaskorona Rend alapításának 200. évfordulójára emlékezünk

Kamarakiállítás a 2. emeleten

2015. december 10-én 16.30-kor a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében az intézmény I. világháborús hőseire emlékeztek. A kegyeleti esemény kezdeteként Csorba László főigazgató mondott beszédet, majd felkérte Fodor István és Gedai István nyugalmazott főigazgatókat, hogy leplezzék le a múzeum hősi halottainak emléktábláját. Ezt követően került sor a koszorú elhelyezésére.

A téli időszak várva várt ünnepe a karácsony. Már az ókorban is köszöntötték a téli napfordulót. Mithrashoz, a fény, a legyőzhetetlen nap istenéhez kötötték. Újévkor a rómaiak ajándékkal, sztrénával kedveskedtek egymásnak. A keresztény vallás ezeket a képzeteket a megváltó Jézus alakjához kapcsolta, születését december 24-e éjszakáján ünnepli, a 4. század óta. 

Sétálókoncertek a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításában

A Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület 2015. november 25-én este 18 órai kezdettel megemlékezést tartott a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A Józef Wysocki honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharcban részt vevő és hősiesen helytálló lengyel légió parancsnoka emlékét is tevékenyen ápoló egyesület tagjai nem véletlenül a tegnapi napon és nem véletlenül a Múzeumkertben tartották meg rendezvényüket. Arra emlékeztek ugyanis, hogy ezen a novemberi napon szentelték fel 1848-ban a Nemzeti Múzeum előtt a lengyel légió zászlaját és innen indultak aztán a harcmezőre, majd 1998-ban, a 150.