Blog

Időutazás. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Travel Channel kvízjátéka

Akar Szulejmán-rajongóból Szulejmán-kutatóvá is válni? A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításán mindennél jobban megismerheti a három részre szakadt Magyarország történetét. Az ott látható tárgyi emlékeken keresztül megelevenednek a török hódoltság idejének mindennapjai, a végvári katonai élet és a kor kultúrája. És mikor már azt hiszi, mindent tud, életre kel a történelem.

Barabás Miklós, Than Mór és az 1848–49-es szabadságharc képe

Az erdélyi származású Márkosfalvi Barabás Miklós (1810–1898) sosem foglalkozott tudatosan a politikával. Noha tevékenyen nem vett részt a magyar történelem fordulópontját jelentő 1848–49-es harcokban, az események óhatatlanul hatottak hétköznapjaira, művészetére.

Kit szerettek ők?

Nők a '48-as férfiak oldalán

Minden év február 25-én emlékezünk a kommunista diktatúrák áldozataira a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. június 13-án elfogadott 58/2000. (VI. 16.) sz. határozata alapján. Az Országgyűlés a kommunista törvénytelenség egyik kirívó példájának tartott eseményét, Kovács Béla kisgazda párti politikus, országgyűlési képviselő 1947. február 25-i letartóztatását nyilvánította a megemlékezés napjává.

Rangos szarmata temetkezés Szolnok–Szűcs-tanya lelőhelyről

Magyar Nemzeti Bank Értéktár programjának keretében a Magyar Nemzeti Múzeum 2015 őszén különleges éremgyűjteménnyel gyarapodott. A letétként a múzeum Éremtárában elhelyezett 216 erdélyi tallért és emlékérmet Törő István galériatulajdonostól vásárolta meg az MNB.

Rudolf trónörökös 1858. augusztus 21. – 1889. január 30.

127 éve, 1889. január 30-án a Bécs közeli Mayerling kastélyban az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse, Rudolf királyi herceg, az uralkodópár egyetlen fiúgyermeke, önkezével vetett véget életének. A tragédia okait a kortársak közül is sokan keresték, s azóta is sokszor foglalkoztak és foglalkoznak az intelligens, tehetséges, érzékeny királyi herceg életének történetével.

Szendrey Júliát évtizedek óta Petőfi Sándor szerelmeként, hitveseként, mások inkább Petőfi emlékének meggyalázójaként, a nemzet özvegyeként, megint mások már egyenesen a nemzet árulójaként emlegetik. Ritka eset, hogy valami erkölcsi ítélet át ne színezné megítélését.

Sok-sok éven át nem önmagában, hanem Petőfihez vagy más férfihoz való viszonyrendszerében értelmezték személyét és tevékenységét.

A Nemzeti Múzeum megújult kiállítása Kossuth egykori lakhelyén

Az Osztrák Császári Vaskorona Rend alapításának 200. évfordulójára emlékezünk

Kamarakiállítás a 2. emeleten